Servicios

PERSONES BENEFICIARIES DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ I TAXA DE COBERTURA FEBRER 19

La Comunitat Valenciana incrementa 2,8 punts percentuals la taxa de cobertura de persones beneficiàries de prestacions per desocupació respecte a febrer de 2018, si bé es troba 5,5 punts percentuals per davall de la mitjana d'Espanya. L'increment interanual de la taxa de cobertura a la província d'Alacant presenta en la nostra Comunitat la millor variació (3,4%), si bé la major cobertura es dona a la província de Castelló (54,02%).
Per Comunitats Autònomes, la Comunitat Valenciana ocupa el nové lloc, disminuint 0,4 punts percentuals respecte al mes anterior. Illes Balears amb el 127,53%, Extremadura amb el 80,30% i Andalusia amb el 65,14%, se situen en els primers llocs en taxa de cobertura.

Etiquetes

Tipus