Servicios

RISC DE POBRESA I EXCLUSIÓ SOCIAL 2018

La Comunitat Valenciana disminueix onze dècimes de punt la taxa de risc de pobresa o exclusió social en l'últim any objecte d'estudi, situant-se 4,1. punts per damunt de la mitjana d'Espanya, ocupant el sisé lloc per comunitats autònomes. La taxa de risc de pobresa monetària s'ha incrementat quatre dècimes de punt, situant-se 4,5 punts per damunt de la mitjana d'Espanya.

Etiquetes

Tipus