Servicios

TREBALL AUTÒNOM. AFILIACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL. FEBRER 2019

La Comunitat Valenciana ocupa el cinqué lloc en increment interanual d'afiliacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, situant-se sis dècimes per damunt de la mitjana d'Espanya, sent la província d'Alacant la que lidera l'afiliació amb un increment interanual de 2,6 punts percentuals.
El mes de febrer presenta en la nostra Comunitat una variació positiva respecte al mes anterior amb 1.326 afiliacions més (0,4%), una dècima de punt superior a Espanya (0,3%), amb 9.736 afiliacions més. La Comunitat d'Illes Balears és la que ha experimentat el major increment percentual intermensual (1,0%), amb 864 afiliacions més respecte al mes anterior.

Etiquetes

Tipus