Servicios

TREBALL AUTÒNOM. AFILIACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL. MARÇ 2019

La Comunitat Valenciana ocupa el cinqué lloc en increment interanual d'afiliacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, situant-se sis dècimes per damunt de la mitjana d'Espanya, sent la província d'Alacant la que lidera l'afiliació amb un increment interanual de 2,2 punts percentuals.
El mes de març presenta en la nostra Comunitat una variació positiva respecte al mes anterior amb 3.060 afiliacions més (0,9%), tres dècimes de punt superior a Espanya (0,6%), amb 20.623 afiliacions més. La Comunitat d'Illes Balears és la que ha experimentat el major increment percentual intermensual (2,6%), amb 2.269 afiliacions més respecte al mes anterior.

Etiquetes

Tipus