Servicios

PENSIONS DE LA SEGURETAT SOCIAL AGOST 2020

La Comunitat Valenciana ocupa el quart lloc en increment interanual de pensions situant-se cinc dècimes de punt per sobre del conjunt d’Espanya.
A les seues províncies s’obtenen diferents percentatges de variació, trobant els més alts a Alacant (0,9%) i Castelló (0,8%). Per altra banda, el nombre de pensionistes s’ha incrementat un 0,6%, quatre dècimes de punt més que el total d’Espanya. El 47,76% de les pensions en la nostra Comunitat corresponen a homes, mentre que el 52,24% són dones.
Les variacions més grans tant de pensions com de pensionistes tenen lloc a Canàries (1,9% i 1,8%), seguit de les Illes Balears (1,6% i 1,7%), respectivament.

Etiquetes

Tipus